PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp – Phần mềm kế toán của Dịch Vụ Kế Toán Hà Tĩnh

Nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế…
Là một phần mềm kế toán đơn giản, thông minh và đôi lúc thật kỳ diệu.

  • Nâng cao năng suất

    Tự động hạch toán từ: Hóa đơn đầu vào, Báo cáo ngân hàng. Tự động tổng hợp báo cáo thuế, BCTC tiết kiệm 80% thời gian nhập liệu.
  • Kết nối thông minh

    Kết nối Tổng cục thuế, Ngân hàng, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số, Phần mềm bán hàng… tạo thành hệ sinh thái xử lý dữ liệu nhanh, tiện.

Leave Comments

097 623 8393
097 623 8393