THẨM ĐỊNH GIÁ

Công việc thẩm định giá tài sản tại DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ TĨNH được thực hiện bởi các thẩm định giá viên chuyên nghiệp kết hợp với các luật sư giàu kinh nghịêm. Do vậy giá trị của tài sản luôn được xem xét, đánh giá cẩn trọng và toàn diện về các mặt kinh tế tài chính và pháp lý; Chất lượng dịch vụ luôn được giữ ở mức cao nhất.
Một điểm khác biệt nữa của chúng tôi là: kết hợp các kinh nghiệm và kiến thức hiện đại nhất ở trong và ngoài nước, DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ TĨNH đã xây dựng được một phương thức định giá hoàn toàn mới nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng.

for_thamdinhgia

ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH GIÁ:

–    Tài sản: tài sản vô hình ( thương hiệu, nhãn hiệu, bản quyền…); tài sản hữu hình (máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, nhà xưởng, bất động sản…).

–      Doanh nghiệp.

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ:

–       Xác định giá trị thị trường của tài sản

–      Xác định giá trị doanh nghiệp: tư vấn, xác định giá trị tổng quát của một doanh nghiệp gồm tài sản cố định, tài sản lưu động

–      Tư vấn các lĩnh vực liên quan đến giá

–       Bản tin và báo cáo thị trường

–       Đào tạo và các dịch vụ liên quan khác đến dịch vụ thẩm định giá.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ:

Thẩm định giá phục vụ cho các mục đích:

–       Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.

–       Cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp.

–       Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.

–       Thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước

–       Hạch toán kế toán để tính thuế, bảo hiểm.

–       Thanh lý, phân chia, xử lý tài sản.

–       Chứng minh tài sản bảo lãnh du học…

CHI PHÍ THẨM ĐỊNH: Thỏa thuận

Leave Comments

097 623 8393
097 623 8393